This Campaign has ended. No more donations can be made.

The Fundaments of Gaza – Help Rebuild Chapter 1

Maak kennis met Momen Faiz. Hij groeide op als wees nadat zijn vader tijdens de eerste Intifada vermoord werd door de Israëlische bezetter. Nu is hij een liefdevolle man, betrokken vader én een gedreven journalist in Gaza. Terwijl Momen zijn werkzaamheden als journalist uitvoerde, werd hij tijdens eerdere luchtaanvallen getroffen. Hij raakte daarbij ernstig gewond en verloor zijn beide benen. Desondanks bleef Momen vastberaden om zijn dromen en werk als journalist voort te zetten. Hij startte een mediaproductiebedrijf in Gaza om zo het eerlijke verhaal over het dagelijks leven onder de Israëlische bezetting aan de wereld te blijven vertellen.

Op de dag van Eid al Fitr, is Momen opnieuw door Israëlische luchtaanvallen getroffen. Het gebouw waar zijn mediaproductiebedrijf was gevestigd werd met de grond gelijk gemaakt. Jaren van sparen en hard werken, investeringen in materiaal zoals laptops, camera’s en monitoren zijn bewust vernietigd. De aanval van Israël is dan ook geen zelfverdediging, maar een aanval op de journalistiek en persvrijheid in Gaza.

Journalisten zoals Momen riskeren hun leven en weigeren te accepteren dat Israël de vrije pers op deze manier het zwijgen oplegt. Wij helpen hem graag een nieuw mediaproductiebedrijf op te zetten waar hij en zijn collega-journalisten in Gaza gebruik van kunnen maken.

Help ons om een bedrag van €10.000 op te halen.

Maak nu een bijdrage over naar:

Stichting doyoucare
IBAN: NL53INGB0008786102
BIC INGBNL2A.
o.v.v. Help Rebuild

Lees hier meer over deze campagne.

 

Meet Momen Faiz. He grew up as an orphan after his father was murdered by the Israeli occupier during the first Intifada. He turned into a loving man, a committed father, and a passionate journalist in Gaza. While Momen was performing his job as a journalist, he was hit during a previous Israeli raid. He was seriously injured and lost both his legs. Despite this, Momen remained determined to pursue his dreams and work as a journalist. He started a media production company in Gaza to continue sharing with the world Gaza’s everyday life under Israeli occupation.

On the day of Eid al Fitr, Momen’s building was hit by an Israeli airstrike. The building where his media production company was located was razed to the ground. Years of saving and hard work, investments in equipment such as laptops, cameras and monitors have been deliberately destroyed. Israel’s attack has nothing to do with self-defense, but it is a targeted attack on journalism and freedom of the press in Gaza. Journalists like Momen risk their lives and refuse to accept that Israel is silencing the free press in this way. We are happy to help him set up a new media production company that he and his fellow journalists in Gaza can use.

Help us raise an amount of € 10,000.

Make a contribution now to the #doyoucare foundation
Doyoucare foundation
IBAN: NL53INGB0008786102
BIC INGBNL2A.
PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=DAQ8EU6L2Z3R6

Here is more information on the campaign.

SHARING IS CARING